De voordelen van de Kraanvogel

 • De kinderen blijven vertrouwd met de Nederlandse taal en de Nederlandse/Vlaamse cultuur.
 • Elk kind krijgt les en wordt adaptief getoetst op zijn/haar niveau. De toetsen zijn erkend in Nederland en België.
 • Nederlands leren is leuk door de interactieve lessen
 • De klassen zijn klein: 4-8 kinderen.
 • Het is een mooie aanvulling op het onderwijs van de internationale scholen.

Wie zijn wij?

De Kraanvogel is een buitenschoolse school voor Nederlandstalige
kinderen. We bieden kwalitatief hoogwaardig Nederlands Taal en Cultuur (NTC) onderwijs aan voor kinderen vanaf 3,5 tot 16 jaar.

De leerkrachten zijn enthousiast, ervaren en betrokken. Ze geven les aan zo’n 40-60 kinderen. Na schooltijd geven we elke klas één keer in de week twee of drie uur les. Dit doen we op verschillende internationale scholen in Kampala. Daarnaast organiseren we ook cultuurdagen en bouwen we samen aan een hechte gemeenschap.

Visie

Het aanbieden van kwalitatief goed taal- en cultuuronderwijs door te werken aan continue verbeteringen op didactisch, organisatorisch en pedagogisch gebied, die recht doen aan de diversiteit van onze leerlingen.

Missie

Het geven van onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan Nederlandstalige/Vlaamse leerlingen in Oeganda, waarbij het onderwijsaanbod is afgestemd op het potentieel van ieder kind voor een optimale aansluiting op het Nederlandse en Vlaamse onderwijs, en om binding te houden met de Nederlandse en Vlaamse cultuur.

Kernwaarden

Belangrijke kernwaarden voor onze school zijn: zelfstandigheid, vertrouwen, samenwerking, ouders als partners en goede communicatie.

 • We streven ernaar om alle Nederlandstalige kinderen in en rondom Kampala onderwijsmogelijkheden te bieden.
 • Ons doel is een veilige en vertrouwde leer- en werkomgeving te creëren.
 • We geloven in adaptief onderwijs dat is aangepast aan de doelen en het niveau van de leerling, met positiviteit en individuele aandacht.
 • We hechten waarde aan de zelfstandigheid en eigenaarschap van leerlingen, met motiverend, interactief en spelenderwijs onderwijs.
 • Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor onze school.
 • We willen een verbindende factor zijn voor Nederlandse en Vlaamse gezinnen in Oeganda.
 • Ons bestuur opereert professioneel, transparant en betrokken.
 • Financiële gezondheid is belangrijk voor ons, met een gezonde reserve, zodat we ook zonder subsidies kunnen blijven draaien.

Achtergrond informatie

De Kraanvogel is in april 1999 opgericht om te voorzien in de behoefte aan Nederlands taal- en cultuuronderwijs (NTC), gegeven door bevoegde leerkrachten. De Kraanvogel is geregistreerd als Stichting Nederlandse School Kampala te Voorburg en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27180351.

Wij zijn aangesloten bij de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) welke door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is aangewezen als intermediaire organisatie voor het Nederlands onderwijs in het buitenland.

De Kraanvogel is formeel een Nederlandse school en werkt met een goedgekeurd schoolplan van de inspectie van het onderwijs. De school wordt elke vier jaar bezocht door de inspecteur van de Nederlandse onderwijsinspectie, die een rapport opstelt over de kwaliteit van het onderwijs.